Kurikulum & Kegiatan

cropped-cropped-azzahradaycare_rev2-resize-1.png

Kurikulum

Disesuaikan dengan usia anak-anak meliputi :

  1. Play, learn & character building.
  2. Learning by doing.
  3. Story telling.
  4. Pembiasaan doa sehari-hari.
  5. Pengenalan akhlak dan budi pekerti.
  6. Pembiasaan sholat.
  7. Pengenalan huruf dan angka.

 

Kegiatan

07:00 – 07:15 Penyerahan & penerimaan Ananda
07:15 – 07:30 Permainan awal dan berdoa
07:30 – 08:00 Mutiara pagi
08:00 – 08:30 Pengenalan agama 1 & sholat dhuha
08:30 – 09:00 Snack pagi
09:00 – 10:00 Edugame 1
10:00 – 10:30 Pengenalan akhlak
10:30 – 11:30 Memasak
11:30 – 12:15 Makan siang & latihan sholat
12:15 – 13:00 Istirahat siang
13:00 – 14:00 Pengenalan agama 2
14:00 – 14:30 Kisah-kisah islami
14:30 – 15:15 Bermain bebas
15:15 – 15:30 Latihan sholat
15:30 – 15:45 Snack sore
15:45 – 16:30 Mandi sore
16:30 – 17:00 Bermain bebas sambil menunggu pulang